ZAHVALE OB ROJSTVU


Lepo je dobiti čestitko ob rojstvu, še lepše zahvalo. V ta namen vam pri Foto Šturmu ponujamo izdelavo zahval ob rojstvu vašega otroka.