KLASIČNA IN DIGITALNA FOTOGRAFIJANaročila digitalnih fotografij nam lahko prinesete osebno, ali pa nam jih pošljete preko programa ePhotoLab